top of page
About

O projekte

Vitajte na webových stránkach projektu Rozšírenie k už prebiehajúcemu programu „Space Emergency System „ (systém ochrany priestoru pred mimoriadnymi udalosťami ), smerom k monitorovaniu nebezpečných prírodných a antropogénnych  geoprocesov v cezhraničnom regióne HU-SK-RO-UA., ktorého Ústav geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je riešiteľským partnerom.

Tento projekt je financovaný z programu vzájomnej cezhraničnej spolupráce Interreg HUSKROUA/ENI Cross-border Cooperation Programme. Na tejto stránke prezentujeme naše výskumné aktivity a dosiahnuté výsledky. Obsah tejto web stránky nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne postavenie Európskej únie.

stiahnuť.png
Treatment
bottom of page