top of page

4. februára 2020

Rozhovor doc. Gallaya pre Zakarpatskú televíziu v Užhorode

          Dňa 4. februára 2020 v lokálnej Zakarpatskej televízii v Užhorode (UZHINFORM.COM) v rámci propagácie akademickej a vedeckej spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ Košice) a Národnej univerzity v Užhorode (Uzhhorod National University, ďalej len UNU) vystúpil v rozhovore ranného spravodajského magazínu člen riešiteľského kolektívu projektu GeoSES pán doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.            Okrem rôznych možnostiach propagácie štúdia pre ukrajinských študentov (najmä zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny) na UPJŠ Košice hovoril aj o vedeckej spolupráci UPJŠ Košice a UNU prostredníctvom riešenia spoločného multilaterálneho Interreg HUSKROUA projektu GeoSES.

 

Celý záznam rozhovoru nájdete na 

https://youtu.be/iSYtbDUEU7M

 

alebo na 

https://uzhinform.com/suspilstv/spivpracya-slovackogo-universitetu-z-uzhgorodskim-mozhlivosti-ta-perspektivi.html?fbclid=IwAR01xd8Zm-Sqicv0lnTw5AAfYTcNVLnNgQ13ZsCGYFADB0xvcD8xt6242bc

1. októbra 2020

Online konferencia reišiteľského konzorcia projektu GeoSES

          Dňa 1. októbra 2020 sa uskutočnila online konferencia riešiteľov konzorcia projektu GeoSES:

  • Ужгородський Національний Університет/Uzhhorod National University (UNU)

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ Košice)/Pavol Jozef Šafárik University in Košice

  • Universitatea Tehnica din Cluj Napoca/Technical University of Cluj-Napoca (Cluj-Napoca TU)

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/Budapest University of Technology and Ecomomics (BUTE)

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat/Self-goverment of Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Szabolcs-Szatmár BCS-g).

 

          Za UPJŠ Košice sa konferencie zúčastnili pán prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., vedúci riešiteľ z UPJŠ Košice a pán doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., spoluriešiteľ. Počas konferencie všetci vedúci riešitelia z jednotlivých participujúcich riešiteľských inštitúcií prezentovali doterajšie výsledky na projekte. Prijali sa ďalšie postupy v riešení projektu v súvislosti s opatreniami v dôsledku pandémie COVID-19 a usmernenia na plnení aktivít projektu.

          Online konferenciu moderoval pán doc. Dr. Olexandr Reity, PhD., spoluriešiteľ z UNU a pani prof. Dr. Nataliya Kablak, DrSc., obaja z UNU. 

Za vzorné plnenie úloh na riešení projektu boli pochválené slovenské  a rumunské riešiteľské kolektívy z UPJŠ Košice a Cluj-Napoca TU.

November 2020

Terénne meranie svahových zosuvov v Nižnej Hutke a Vyšnom Čaji

          V posledné novembrové dni 2020 na monitorovaných svahových zosuvoch v Nižnej Hutke a Vyšnom Čaji bola realizovaná séria terénneho zberu 3D geodát technológiami GNSS (Global Navigation Satellite Systems), LiDAR/TLS (Light Detection And Ranging/Terrestrial
Laser Scanning) a špecifickou trigonometrickou technológiou z podpory robotickej totálnej stanice.

           Svahové deformácie na lokalitách Nižná Hutka a Vyšný Čaj sa realizujú periodicky dvakrát za rok, zvyčajne na jar a jeseň, kedy sa očakávajú najaktívnejšie hydrologické zmeny horninového masívu vo svahových zosuvoch. K zberu 3D geodát technológiou GNSS bolo
použité prístrojové zariadenie Topcon HiPer HR a technológia LiDAR/TLS bola realizovaná za podpory prístrojového zariadenia Riegl VZ1000. Počas jesenného merania 2020 na monitorovaných svahových zosuvoch Nižná Hutka a Vyšný Čaj k zberu 3D geodát bola použitá po prvýkrát robotická totálna stanica Topcon GT-1003 Hybrid umožňujúca plne automatizovaný meračský proces.

bottom of page